Kontorer

Alle kontorer ligger i 3 etasje. Inngangen ved Jysk, på nedsiden av sentret.